Klachtenprocedure

Klachten over onze dienstverlening of producten.

Heeft u een klacht over een behandeling of product waar u niet tevreden over bent. Ondanks het feit dat wij uitgebreid met u de mogelijkheden, onmogelijkheden en en eventuele beperkingen van de verstrekking hebben besproken, kan het toch zijn dat de verstrekking niet voldoet aan de eisen die van een dergelijke verstrekking mag worden verwacht.

Deze procedure legt uit hoe u kunt handelen in het geval u niet tevreden bent over de geleverde verstrekking.

Indien wij een ‘ontevredenheid’ van u hebben vernomen zullen wij desgewenst als klacht in behandeling nemen conform de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector.

  1. We zullen binnen 5 werkdagen contact met u opnemen over de klacht, en zullen er alles aan proberen te doen om dit op te lossen.
  2. Teneinde uw klacht in behandeling te kunnen nemen verzoeken wij u de bijgesloten ‘klachtenformulier’ in te vullen en dit naar ons te sturen ter attentie A. Willems.
  3. Mocht de klacht niet oplosbaar blijken, dan kan het klachten formulier op uw verzoek als klacht worden voorgelegd bij de klachtencommissie van de desbetreffende branche.
  4. Als ook de klachtencommissie er niet in slaagt uw klacht tot tevredenheid van de betrokken partijen op te lossen, dan kan de klacht worden voorgelegd bij het secretariaat van ANKO. In dat geval is er sprake van een geschil.

Ons bedrijf is een erkend lid van de ANKO en is als zodanig aangesloten bij de ANKO.
Door de ANKO word vervolgens haar orgaan, de geschillencommissie, verzocht een voor beide partijen bindend uitspraak te doen over het geschil.


Top